Verwijzers

Verwijzing arts, praktijk ondersteuner huisarts of paramedicus

Vanuit verschillende disciplines is het mogelijk om een  cliënt door te verwijzen naar Psychologiepraktijk Weel Middelburg.  U kunt als huisarts, revalidatiearts en bedrijfsarts specifieke informatie lezen over wat ik daarin te bieden heb. Ook voor de praktijk ondersteuner huisarts en paramedicus is er concrete informatie te vinden over de therapie die ik geef.

Verwijzing werkgever 

Als een werknemer door psychische problemen zijn of haar werk niet of onvoldoende kan doen, dan heb ik daarvoor een geschikte- op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde- therapie. Uw werknemer kan hier op korte termijn mee beginnen. Bovendien kan ik u een financieel aantrekkelijkere aanbieding doen dan GGZ-instellingen.