Burn-out preventie

Voordat er sprake is van een burn-out zijn er lichaamssignalen en emoties die je waarschuwen.  Om een burn-out te voorkomen, is het belangrijk kom deze signalen ook als waarschuwingen op te vatten. Hoe beter dit lukt, hoe groter de kans dat je kunt voorkomen dat een burn-out zich ontwikkelt.

Als je het risico loopt om een burn-out te krijgen, dan is het vaak lastig om die spanningssignalen als waarschuwing te herkennen. In plaats daarvan is er dan de neiging die signalen niet zo serieus te nemen of ze te ervaren als een lastig stoorzender en hard door te gaan met werken. Helaas is dan het risico om op termijn een burn-out te ontwikkelen erg groot.

Over welke signalen gaat het dan? Er is nogal een breed scala aan signalen die onze lichaam en geest kan ‘inzetten’ om aan te geven dat het teveel is. Enkele mogelijkheden daarvan zijn:

Fysiologisch
Zweten, trillen, hartkloppingen, hoofdpijn, slecht slapen, moeilijk herstellen van moeheid.

Gevoelens
Leeg voelen, als verdoofd leven, negatieve stemming, angst of paniekaanvallen, vlug van streek raken, plotseling hevig geëmotioneerd zijn, snel huilen, verlies van zelfvertrouwen, gevoel alles niet meer aan te kunnen.

Gedachten
Moeite met concentreren, chaotische malende gedachten, fixatie op bepaalde gedachten, besluiteloosheid, met de gedachten elders zijn, vergeetachtigheid.

Gedrag
Functioneren als een ‘robot’, klagen, veel zuchten, apathie, je isoleren, meer fouten maken, ongedurig, vlug geïrriteerd, niet kunnen ontspannen, verhoogd gebruik van nicotine, alcohol en cafeïne.

Interpersoonlijk gedrag
Niet meer ‘aanwezig zijn’ in relaties, verminderde behoefte aan intimiteit en seks, onredelijk zijn, conflictzoekend gedrag, verlies van interesse voor de omgang met vrienden, intolerantie, anderen als last ervaren, geen hulp vragen of accepteren, geen grenzen stellen.’

Een eerste stap om burn-out te voorkomen is het aanschaffen van een zelfhulpboek. Daarvan zijn er vele te verkrijgen. Als dit voldoende helpt, dan is professionele hulp uiteraard niet nodig. Als dit niet voldoende is, dan is het raadzaam een professioneel psycholoog in te schakelen. Daarin zou ik je graag willen begeleiden.