Burn-out behandeling

Bij een burn-out heerst het gevoel dat je helemaal op bent: de batterij is leeg en het lukt niet of nauwelijks om die op te laden. Er zijn flink wat klachten waar je last van kunt hebben.

Burn-out slaat veelal toe na een lange periode van stress en gaat soms gepaard met heftige angsten. Er is dan forse spanning door hoge werkdruk, spanningen thuis of een combinatie van die twee. Het evenwicht tussen je draagkracht en je draaglast is verstoord met extreme vermoeidheid tot gevolg. Vaak is het zo dat mensen met een burn-out wel verder willen, maar het lichaam wil niet. Alsof je lichaam je in de steek laat.

Mensen met een burn-out hebben als één van de meest voorkomende klacht ernstige vermoeidheid. Dit is vaak het gevolg van meerdere aanhoudende stressvolle situaties privé én op het werk. Het lichaam komt dan langere tijd niet meer écht tot ontspanning waardoor het als het ware aan de noodrem trekt. Met als gevolg een gevoel van uitputting en soms paniekaanvallen.

Bij mensen die een burn-out hebben heerst er op meerdere gebieden het idee veel te moeten. En bovendien is men zelden echt tevreden over het resultaat. Er heerst een bijna constante gejaagdheid om te moeten presteren. Verder valt op dat er vaak sprake is van irritatie, prikkelbaarheid en/of boosheid. Ook is er grote moeite met concentratie en laat het geheugen je vaak in de steek. Door frustratie over de situatie komen huilbuien, besluiteloosheid en soms woedeaanvallen voor. Als je gevangen zit in een burn-out, dan heb je verder waarschijnlijk een (te) groot gevoel van verantwoordelijkheid. Het komt voor dat mensen die hieraan lijden het idee hebben te falen, somber zijn en als een berg opzien tegen wat er nog gedaan dient te worden.

Andere klachten die veel voorkomen zijn niet kunnen stoppen met piekeren. Lichamelijke klachten die een gevolg kunnen zijn van een burn-out zijn hoofdpijn, rugpijn, nekpijn, maagklachten, bloeddruk, pijn op de borst, hartkloppingen, duizeligheid, misselijkheid en benauwdheid. ‘

Neem als voorbeeld Gerard van 42 jaar oud. Zijn zware en boeiende baan als eigenaar van een antiekwinkel heeft hij vol kunnen houden toen het privé goed ging. Sinds enkele maanden heeft zijn vrouw de borstkanker wat hem grote zorgen baart. Ook verkeert zijn winkel in zwaar weer. Hierdoor heeft Gerard een verkoper moeten ontslaan en doet hij meer zelf. Hij voelt het als zijn verantwoordelijkheid om zowel zijn vrouw goed te ondersteunen én om het bedrijf staande te houden. Nog steeds wil hij als echtgenoot en winkeleigenaar het beste uit zichzelf halen. Maar zijn lichaam geeft aan dat het te veel is. Hij is oververmoeid en kan zich niet langer dan een half uurtje achter elkaar concentreren, heeft veel last van hoofdpijn en is erg vergeetachtig. Ook is zijn concentratie slecht, zelfs nadat hij nachten achter elkaar 12 uur slaapt.

Gelukkig is een burn-out prima te behandelen. Om een burn-out te voorkómen is het van cruciaal belang om- ondanks drukke werkzaamheden- tijd voor jezelf te nemen. Daarnaast helpt het om regelmatig te bewegen, zonder jezelf hiermee te overbelasten. Het is prima om ondertussen aan het werk te blijven, terwijl je tevens maatregelen neemt om ongezonde stress te voorkomen.

Het is mogelijk om dit zelfstandig te doen, bijvoorbeeld met hulp van een goed zelfhulp boek en/of een ondersteunende partner. Onderzoek leert dat veel mensen met burn-out klachten hier niet voldoende aan hebben. De aard van de klachten (heel snel aan de slag willen, perfectionisme, hoge eisen en niet snel tevreden) zorgt er vaak voor dat het zelfstandig niet voldoende lukt. Vaak is professionele ondersteuning nodig om zowel nu als ook op lange termijn burn-out klachten te onderkennen én te voorkomen. Daarbij wil ik je graag ondersteunen.

De behandeling die ik verzorg is gericht op het herkennen van- en anders omgaan met de bronnen van stress. Het is belangrijk dat op een gestructureerde manier gewerkt wordt aan van herstel zowel de lichamelijke als geestelijke draagkracht. Je leert zodoende werk, verplichtingen en ontspanning weer in balans te brengen.

De behandelmethode die ik gebruik baseert zich op cognitieve gedragstherapie, waarin jij als cliënt centraal staat. Het doel van deze aanpak is je bewust te maken van jouw specifieke bronnen van stress en je te leren daar anders mee om te gaan. Zo kun je teveel aan spanning in de toekomst voorkomen.

Aan de hand van gerichte interventies en praktische onderdelen, onderzoek je gedachten en gevoelens die er toe bijdragen dat je over je grenzen heen gaat. Je krijgt middelen aangereikt om stressvolle situaties actief en effectief aan te pakken.

In de behandeling maak ik gebruik van kennis van wetenschappelijke inzichten waarin onderzocht is wat de beste behandeling is én sta uitgebreid stil bij de specifieke situatie van jou.

In overleg met elkaar maken we een behandelprogramma waarin ik je van het begin tot het einde zal begeleiden. De behandelfrequentie zal de eerste drie a vier weken meestal wekelijks zijn. Daarna zullen de gesprekken wat verder uit elkaar liggen. Gemiddeld hebben mensen acht a twaalf gesprekken nodig om daarna zelfstandig voorwaarts te kunnen gaan. Je zult in die periode handvatten krijgen om burn-out klachten te voorkomen, op te vangen en- zo nodig- zo snel mogelijk aan te pakken.

Aan het eind van een geslaagde behandeling ben je- op momenten dat dat nodig is- je eigen therapeut.