Paramedicus

Graag zou ik mezelf aan je willen voorstellen. Na het afronden van m’n master studie klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam in 2005, heb ik binnen verschillende instellingen gewerkt. Zo heb ik ervaring als hoofdbehandelaar  van mensen met zwaardere psychische klachten die multidisciplinair werden behandeld. Ook heb ik vele mensen met mildere klachten individueel begeleid. De meest voorkomende syndromen waar ik mensen voor heb behandeld zijn burn-out, depressie, paniek, trauma en rouwverwerking. Daarnaast heb ik me via intensief onderwijs en ervaring bekwaamd in het geven van relatietherapie. Van al deze ervaringen maak ik gebruik binnen de therapie die ik geef vanuit mijn eigen praktijk: Psychologie Praktijk Weel.

In deze eigen praktijk heb ik de vrijheid om zo specifiek mogelijk op de wensen van cliënten in te gaan, zonder onnodig vast te zitten aan een geprotocolleerde behandeling. Veel mensen ervaren deze namelijk als beklemmend. Binnen mijn praktijk kan ik op flexibele manier gebruik maken van de nuttige aspecten van een geprotocolleerde behandeling én kan ik ingaan op de specifieke klachten van de cliënt die hij in het gesprek ervaart. Mijn ervaring is dat dit voor veruit de meeste mensen het beste werkt.

Naast mijn werk als vrijgevestigd psycholoog, werk ik in loondienst in een revalidatie team. Dit doe ik binnen een multidisciplinair team, bestaande uit een revalidatie arts, ergo therapeut, fysiotherapeut, maatschappelijk werkster, diëtist en ontspanningstherapeut. Van daaruit weet ik hoe waardevol een goede samenwerking tussen meerdere disciplines kan zijn.

Als je overweegt een cliënt naar mij door te verwijzen, dan is het belangrijk om ons contact goed op elkaar af te stemmen. Om op deze manier de cliënt een goed afgestemde behandeling te kunnen aanbieden.

De syndromen waarmee ik het meeste behandelervaring heb zijn burn-out, depressie, trauma en angststoornissen. De behandeling die ik geef duurt gemiddeld negen gesprekken. In dit proces krijgt de cliënt concrete handvatten waardoor de kans op klachten in de toekomst wordt geminimaliseerd. Ook wordt overzichtelijk wat nodig is om op een zo effectieve manier met klachten om te gaan, mochten deze in de toekomst toch optreden.

Naast individuele behandeling geef ik ook relatietherapie. Dat doe ik via de Emotional Focused Therapie. Uit onderzoek blijkt dat voor 80% van de koppels die deze behandeling doorlopen de behandeling structureel verbetert. Het gaat er in deze therapie om dat beide partners inzicht krijgen in de patronen waardoor ze vaak niet tot elkaar komen en wat ze kunnen doen om

Op basis van mijn ervaringen met burn-out behandelingen kan ik stellen dat ik daarin gespecialiseerd ben. In totaal heb ik ongeveer 150 mensen met burn-out klachten behandeld. Hierdoor weet ik wat er nodig is om deze mensen op een geduldige en effectieve manier te motiveren de balans in hun leven terug te vinden.

Een voordeel van een verwijzing naar Psychologiepraktijk Weel Middelburg is dat mensen binnen een week kunnen beginnen met de behandeling. Bovendien wordt de kosten van de therapie bij de meeste ziektekosten verzekeraars vergoed vanuit het aanvullende pakket, aangezien ik ben aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg én bij het Register Beroepsbeoefenaars Complementaire Zorg. Verder hoeft er geen eigen risico te worden betaald.

Als je vragen hebt, neem dan contact met me op via telefoon of mail. Mochten een potentiële cliënt direct met mij contact willen zoeken, dan kan dat ook op dezelfde manier.