Angst

Er bestaan verschillende soorten van angst, waarvoor ook verschillende soorten van behandelingen zijn. De angststoornissen die ik behandel zijn de paniekstoornis, sociale fobie en specifieke fobie. In Nederland lijden meer dan een miljoen mensen aan een angststoornis.

Angst 1

Alle behandelingen van angststoornissen  lijken enigszins op elkaar. Ze lopen vaak soortgelijke stappen door.

Uiteraard wordt iedere behandeling afgestemd aan de persoonlijke behoeften, wensen en mogelijkheid. Toch kennen de meeste behandelingen van angststoornissen min of meer de volgende structuur:

  1. Een periode van zo optimaal als mogelijk bewustzijn van waar die angst over gaat en wat je daarbij- zowel emotioneel als fysiek- voelt. Zodoende leer je je angst kennen.
  2. Vervolgens heb je de gelegenheid om aan den lijve te ervaren dat de angst hanteerbaar Dat doe je door het zogenaamde ‘doorleven’ van angst. Dat betekent dat je situaties opzoekt waarin je deze ervaart. Uiteraard gaat dit geleidelijk aan en je hoeft nooit iets te doen wat echt té moeilijk is. Hoe dan ook bepaal jij ten aller tijden het tempo. Als je op deze manier ervaart dat jij de angst prima aan kunt, dan zal deze ook minder worden.
  3. Daarna sta je stil bij een mogelijke betekenis die de angst voor jou zou kunnen hebben. Het kan voorkomen dat deze een signaal is voor een emotie die er onder ligt, zoals verdriet of woede. De zogeheten ‘functionele angst’.
  4. Tot slot heb je de gelegenheid om uitgebreid te verwoorden- het liefst op papier- hoe jij nu én in de toekomst greep kan houden op de angst en hoe je kan ingrijpen als deze weer de kop op steekt.

Functionele angst betekent dat de angst een signaal is voor ‘iets’ dat hier onder of achter is verscholen. Dat is in feite een minder stuk zweverig dan het wellicht klinkt.

De functie van de angst is dan het voorkómen dat bijvoorbeeld de onderliggende pijnlijke emotie zoals intens verdriet of woede wordt gevoeld. Ook kan het zijn dat je iets niet hoeft te doen wat je erg moeilijk vindt of denkt niet te kunnen.

Het is belangrijk goed te begrijpen dat deze zogenaamde functionele angst niet iets is wat je bewust doet: dit overkomt je. Als je weet hoe die werkt, kan je kiezen hoe je ermee wilt omgaan. Als je ervaart de onderliggende emotie aan te kunnen of merkt dat hetgeen je bang bent om uit te voeren toch wel te doen is, dan zal de angst afnemen