Behandeling

Sommige klachten vormen samen een syndroom zoals burn-out, depressie, trauma, rouw of angststoornis. Andere klachten zijn niet strikt af te kaderen binnen een syndroom. Voor beide verzorg ik een persoonlijke en op universitair wetenschappelijk onderzoek gebaseerde behandeling. Op basis daarvan kan je leren de klachten aan te pakken en vanuit innerlijke kracht je leven verder vorm geven.

Mens-wortel

In mijn ervaring als behandelend psycholoog heb ik het afgelopen decennium ervaring opgedaan met verschillende behandelingen. Daarvan heb ik eerst de theorie uitvoering geleerd tijdens mijn master studie klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast heb ik mijn bachelor klinische neuropsychologie behaald waar ik heb geleerd over hoe onze hersenen en ons gedrag elkaar wederzijds beïnvloeden. Via verschillende opleidingen, cursussen en bijeenkomsten heb ik me bekwaamd in aspecten van Cliënt Gerichte Therapie, Acceptance and Commitment Therapie, Psychoanalytisch georiënteerde technieken en Cognitieve Gedragstherapie.

De kosten voor individuele therapie bedragen 80 euro per sessie en voor relatietherapie 105 euro per uur. Een sessie duurt 60 minuten. De bedragen voor relatietherapie zijn inclusief 21% BTW.

Als je aanvullend verzekerd bent kom je bij veel verzekeraars betreffende individuele therapie voor vergoeding in aanmerking.  Daarbij hoef je geen eigen bijdrage te betalen. Therapie wordt vergoed omdat ik ben aangesloten bij koepelorganisatie RBCZ.

In het geval dat de klachten arbeidsgerelateerd zijn kan je werkgever de kosten mogelijk vergoeden.

De duur van de behandeling wordt in onderling overleg bepaald. Gemiddeld duurt een behandeling acht tot twaalf gesprekken. Soms zijn drie a vier gesprekken al voldoende, terwijl het ook voorkomt dat er meer dan twaalf sessies nodig zijn. Uiteindelijk ben jij degene die beslist hoeveel gesprekken voldoende zijn.